Till innehållet

Arvsfondsdelegationen: Gunilla Malmborg

Det är Arvsfondsdelegationen som beslutar om vilka projekt som ska få stöd ur Allmänna arvsfonden. Arvsfondsdelegationens ledamöter utses av regeringen. Gunilla Malmborg är ny ordförande i delegationen och vi bad henne berätta om sin roll.

Bakgrund

Gunilla Malmborg har varit departementsråd och chef för enheten för familj och sociala tjänster på Socialdepartementet. Hon har också varit regeringens särskilda utredare för frågor om LSS och hjälpmedel.

Hur länge du varit med i delegationen?

– Jag blev utsedd till ordförande för Arvsfondsdelegationen våren 2022.

Vad är din drivkraft? Vad är din viktigaste roll?

– Jag ser fram emot mitt uppdrag och vill medverka till att ideella organisationer, som arbetar tillsammans med arvsfondens målgrupper, får möjlighet att prova nya idéer och utveckla sina verksamheter. Arvsfonden har idag fyra målgrupper vilket är positivt och spännande. Jag hoppas också kunna bidra med att sprida kunskap om fonden och erfarenheter från fondens verksamhet.

Vilket är ditt specialområde?

– Jag har lång praktisk erfarenhet från kommunal socialtjänst och under min tid på socialdepartementet ansvarade jag också för frågor om funktionshinderspolitik, äldrepolitik och barnrätt bland annat.

Vad är det viktigaste med Arvsfondens verksamhet?

– Genom att Arvsfonden kan ge ideella organisationer möjlighet att förverkliga sina idéer bidrar fonden till bättre villkor för de fyra målgrupperna (barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättning). Verksamheter som fått stöd av fonden kan leva vidare. Under min yrkesverksamma tid har jag verkligen insett hur viktig den ideella sektorn är för välfärden och jag ser fram emot att följa fondens samarbete med föreningslivet.

Beslut om nya projekt

Allmänna arvsfonden finansierar projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar, äldre och…

Alla projekt

Över 10 000 projekt har fått stöd ur Allmänna arvsfonden sedan 1970. Projekten är i alla storlekar…

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2024-04-10.