Till innehållet

Arvsfondsdelegationen: Noura Berrouba

Det är Arvsfondsdelegationen som beslutar om vilka projekt som ska få stöd ur Allmänna arvsfonden. Arvsfondsdelegationens ledamöter utses av regeringen. Noura Berrouba har varit ledamot sedan maj 2023 och vi bad henne berätta om sin roll i delegationen.

Bakgrund

Noura Berrouba är ordförande för LSU-Sveriges barn-och ungdomsorganisationer. Hon har lång erfarenhet av att jobba med demokrati- och rättighetsfrågor i det svenska civilsamhället. Utöver detta har Noura även haft internationella uppdrag, exempelvis i styrelsen för Global Shapers Community och European Youth Parliament.

Vad är din drivkraft? Vad är din viktigaste roll?

— Min drivkraft har alltid funnits i arbetet tillsammans med modiga unga människor som genom organisering förändrar och förbättrar situationen för sina medmänniskor, lokalsamhällen och samhället i stort. Det, och att visa på varför vi behöver investera i infrastrukturen för barn och ungas organisering har varit, och är det viktigaste med min roll.

Vilket är ditt specialområde?

— Jag ser fram emot att få bidra med mina perspektiv och erfarenheter från över 20 års engagemang med och för unga. Som ordförande i LSU möter jag dagligen de utmaningar och tar del av de fantastiskas tillgångar som barn och ungas organisering utgör i Sverige.

Vad är det viktigaste med Arvsfondens verksamhet?

— Att fortsätta bidra med stöd till viktiga projekt som gör skillnad i målgruppernas liv, men som också stärker civilsamhället och demokratin i Sverige. Arvsfonden har en unik roll som möjliggörare för civilsamhällets insatser med och för barn, unga, personer med funktionsnedsättning och äldre. Styrkan i Arvsfondens upplägg handlar om målgruppernas medverkan, inflytande och ägandeskap i projekten. De vet bäst vad som fungerar, och deras ägandeskap är därför centralt.

Beslut om nya projekt

Allmänna arvsfonden finansierar projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar, äldre och…

Alla projekt

Över 10 000 projekt har fått stöd ur Allmänna arvsfonden sedan 1970. Projekten är i alla storlekar…

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2024-04-10.