Till innehållet

Arvsfondsdelegationen: Peter Sikström

Det är Arvsfondsdelegationen som beslutar om vilka projekt som ska få stöd ur Allmänna arvsfonden. Arvsfondsdelegationens ledamöter utses av regeringen. Peter Sikström är ledamot sedan i augusti 2021 och här berättar han om sin bakgrund och vad han vill bidra med i delegationen.

Bakgrund

Peter Sikström är idag generalsekreterare för SPF Seniorerna, Sveriges äldsta organisation för pensionärer och en av de största. Peter Sikström har arbetat inom den ideella sektorn i hela sitt vuxna liv och bland annat varit chef på Studieförbundet Vuxenskolan.

Regeringen utsåg Peter till ledamot i Arvsfondsdelegationen den 1 juli 2021 med anledning av att den nya arvsfondslagen trädde i kraft. Det är den första ledamoten i Arvsfondsdelegationen som har förankring i en pensionärsorganisation.

Vad är din drivkraft och din roll i delegationen?

– Jag har varit aktiv i olika föreningar sedan jag var sex år gammal och sett inifrån hur föreningslivet bidragit till att utveckla samhället. Jag vet att utan den ideella sektorn skulle Sverige stanna. Att få möjliggöra nya projekt och bidra till denna positiva utveckling via mitt uppdrag i Arvsfondsdelegationen är rent ut sagt fantastiskt.

Vilket är ditt specialområde?

– Jag brinner för att synliggöra Sveriges seniorer och hoppas att jag kan bidra med kunskaper och hur Allmänna arvsfonden kan nå ut till alla äldre. Jag vill även skapa en större förståelse för att seniorerna ibland har lite andra förutsättningar och behov än fondens tidigare målgrupper.

Vad är det viktigaste med Arvsfondens verksamhet?

– Arvsfondens arbete är världsunikt och har sedan den bildades hjälpt generationer av barn och ungdomar. Det är svårt att bara nämna en sak, eftersom det är bredden i de projekt som fonden beviljar pengar till som gör att föreningslivet kan fortsätta att blomstra!

Beslut om nya projekt

Allmänna arvsfonden finansierar projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar, äldre och…

Alla projekt

Över 10 000 projekt har fått stöd ur Allmänna arvsfonden sedan 1970. Projekten är i alla storlekar…

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2024-04-10.