Till innehållet

Byggnation av padelbana

Projektet drivs av: Bureå Idrottsförening

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att anlägga en padelbana med tak.

Padelverksamheten kommer bedrivas inom en padelsektion. Föreningens huvudsakliga målgrupp är barn och ungdomar under 25 år. Organiserad träning med ledare kommer bedrivas i hallen. Den nya padelbanan kommer att vara tillgänglighetsanpassad för att alla ska kunna spela.

Beviljat belopp

1 021 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2021.

Beviljat belopp

1 021 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2021.

Kontakt

Ort
Bureå
Sidan uppdaterades 2022-01-19.