Till innehållet

Ny konstgräsplan på Tegelvallen Västerlövsta 2:92 i Heby kommun

Projektet drivs av: Heby Allmänna Idrottsförening

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att utveckla föreningens verksamhet för barn och ungdomar. Genom att anlägga en konstgräsplan kommer säsongen att förlängas till att i princip bli året-runt-verksamhet.

Planen kommer främst användas för organiserad fotbollsträning, men även ge plats för spontanidrott när träning och match inte pågår. Nya konstgräsplanen blir även en tillgång för den seniorverksamhet som bedrivs inom föreningen där bland annat gå-fotboll ingår.

Beviljat belopp

3 173 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2024.

Beviljat belopp

3 173 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2024.

Kontakt

Ort
Heby

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-03-12.