Till innehållet

Nybyggnad/ombyggnad för tillgänglighetsanspassat pramagym

Projektet drivs av: Gullbringa Golf & Country Club

Beskrivning av projektet

Gullbringa Golf & Country Club i Hålta planerar ett byggprojekt i två delar för att möjliggöra start av ny verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

I den första delen ingår att bygga ett så kallat PRAMA-gym, ett nytt träningskoncept inom funktionell träning som bedrivs i en lokal med inbyggd ljus- och ljudteknik i golv och väggar. I den andra delen av projektet ingår att tillgänglighetsanpassa klubbhuset inför start av golfverksamhet för personer med funktionsnedsättning. Samarbete sker med kommunen, lokala funktionshinderorganisationer, idrottsföreningar och Svenska Golfförbundet.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2018.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2018.

Kontakt

Ort
Hålta

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.