Till innehållet

Nybyggnation av klubbstuga på fastigheten Mellanköpinge 13:23 i Trelleborgs kommun

Projektet drivs av: Pingvin Rugby Club

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att skapa bättre förutsättningar för att utveckla klubbens rugbyverksamhet genom att bygga en klubbstuga intill en rugbyplan. Den nya verksamheten som klubben vill utveckla är efter-skolan-aktiviteter för barn och ungdomar, rugby för äldre från 65 år och läger.

Förutom att klubbstugan blir en naturlig samlingsplats vid träning och matcher, ska lokalen även användas vid utbildning/teori och i vidareutvecklingen av verksamheten ”mixed ability rugby”, det vill säga rugby för personer med funktionsnedsättning.

Beviljat belopp

5 284 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2023.

Beviljat belopp

5 284 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2023.

Kontakt

Ort
Trelleborg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-12-18.