Till innehållet

Nybyggnation av konstgräsplan, utegym samt hinderbana på fastigheten Ingelstad 10:25 i Växjö kommun

Projektet drivs av: Ingelstad IK

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att utveckla föreningens verksamhet för barn och ungdomar. Genom att anlägga en konstgräsplan kommer säsongen att förlängas till att i princip bli åretruntverksamhet. Utöver fotbollsplanen ska föreningen bygga ett intilliggande aktivitetsområde med en hinderbana och ett utegym. Planen kommer att användas för organiserad verksamhet alla dagar i veckan medan utegymmet och hinderbanan till största del blir för spontan användning.

Beviljat belopp

6 015 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2024.

Beviljat belopp

6 015 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2024.

Kontakt

Ort
Ingelstad
Sidan uppdaterades 2024-05-02.