Till innehållet

Nybyggnation av padelhall, fastighet Hult 1:524, Hönö Tennissällskap

Projektet drivs av: Hönö Tennissällskap

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att bygga en padelhall med tre banor i anslutning till den befintliga tennishallen.

Klubbens huvudsakliga målgrupp är barn och ungdomar under 25 år. Den befintliga hallen och nya padelhallen kommer att vara tillgänglighetsanpassade för att alla ska kunna delta. Föreningen kommer bedriva organiserad verksamhet för målgruppen.

Beviljat belopp

3 844 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2020.

Beviljat belopp

3 844 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2020.

Kontakt

Ort
Hönö
Sidan uppdaterades 2022-02-09.