Till innehållet

Nybyggnation av skatepark - Sibbarp 2:88

Projektet drivs av: Marieholms Byaförening

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är anlägga en skatepark i betong i Sibbarp i Eslövs kommun.

Målgruppen är barn och ungdomar. Parken ska vara öppen för alla och användas gratis. Föreningen vill kunna erbjuda målgruppen ett alternativ som inte enbart är de traditionella lagidrotterna.

Beviljat belopp

1 765 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2022.

Beviljat belopp

1 765 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2022.

Kontakt

Ort
Marieholm
Sidan uppdaterades 2022-10-17.