Till innehållet

Nybyggnation av skidlekis och maskinhall

Projektet drevs av: Kristinehamns Orienteringsklubb

Beskrivning av projektet

Kristinehamns Orienteringsklubb ska anlägga ett skidlekis och en maskinhall vid Hultets friluftsgård.

Skidlekplatsen utgörs av en anlagd inhägnad yta som ska innehålla en avskild pulkabacke, två nya skidspår med svårighetsgrad anpassad för små barn, hinder, hopp och en grillplats med vindskydd, samt belysning. Den primära målgruppen för verksamheten är barn i åldern 1-5 år. Förutom organiserade aktiviteter i föreningens regi som Bamse Cup, Barnens Vasalopp och lovaktiviteter kommer ytan att nyttjas spontant av barn och föräldrar, samt användas av förskoleverksamheter. Maskinhallen utgör navet för elförsörjning, vattenledningar och den fastmonterade konstsnöanläggning som kommer att användas för att säkerställa att skidlekiset förses med snö.

Efter projektet

Projektet är slutfört i augusti 2020 och allt har gått enligt plan. Målsättningen var att kunna ge barn och ungdomar möjlighet att bekanta sig med vinteridrotter genom lek på snö. Alla delar står klara och allt som behövs för att komma igång med skidlekiset är snö – det kan produceras så snart det blir långvarig köld. Verksamheten kommer attrikta sig till förskolebarn upp till 6 år. Svenska skidförbundets rekommendationer har använts i planeringen av bygget.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2018.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2018.

Kontakt

Ort
Kristinehamn

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-09-22.