Till innehållet

Nybyggnation av tillgänglighetsanpassat utbildningsstall på fastigheten Årjäng 4:52

Projektet drivs av: Nordmarkens Travsällskap

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att starta ny verksamhet för personer med funktionsnedsättning genom att bygga ett tillgänglighetsanpassat utbildningsstall.

Stallbyggnaden ska även inrymma teorirum, omklädningsrum, dusch och RWC. Den nya verksamheten kommer att bestå av utbildningsaktiviteter, körning med travhästar, ridning och läger för personer med funktionsnedsättning, barn och ungdomar. Samarbete sker med lokala och regionala funktionshindersorganisationer.

Beviljat belopp

4 012 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2021.

Beviljat belopp

4 012 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2021.

Kontakt

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-11-11.