Till innehållet

Nybyggnation av träningshall med puttinggreen m.m. på fastigheten Veda gård 1:4 i Linköpings kommun

Projektet drivs av: Vreta Kloster Golfklubb

Beskrivning av projektet

Syftet är att kunna bedriva golfträning året runt för barn, ungdomar, personer över 65 år och paragolfare. I projektet ingår att bygga en träningshall/studio för golf med putting green, slagmattor och sociala ytor. Ledarledd verksamhet för juniorer kommer att ske efter skoltid, kvällar och helger. Klubben kommer också bedriva träning för personer över 65 år dagtid. Paragolfare kommer att erbjudas både organiserad träning och spontant spel. Samarbete kommer att ske med en annan golfklubb samt med skolor.

Beviljat belopp

6 015 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2024.

Beviljat belopp

6 015 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2024.

Kontakt

E-post
Ort
Ljungsbro
Sidan uppdaterades 2024-05-02.