Till innehållet

Nybyggnation av utomhusgym på fastigheten Bårstad 6:12 i Vadstena kommun

Projektet drivs av: Östgöta Dal Ekonomisk förening

Beskrivning av projektet

Syftet är att bredda utbudet av aktiviteter för bland annat äldre personer och ungdomar i Borghamn genom att bygga ett utegym. Utegymmet ska placeras nära en fotbollsplan och lekplats, vilket kan bidra till att göra anläggningen till en mötesplats för många. Utegymmet kommer i första hand att användas spontant, men föreningar och grupper kommer också att bedriva träning där.

Beviljat belopp

373 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2024.

Beviljat belopp

373 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2024.

Kontakt

Ort
Borghamn
Sidan uppdaterades 2024-05-02.