Till innehållet

Nybyggnation Tjörn Åstol 1:2

Projektet drivs av: Åstols Idrottssällskap

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att möjliggöra spontanidrott för barn och ungdomar i Åstol genom att bygga en multisportarena.

Anläggningen kommer att bestå av en gummiasfaltsyta med sarg och tillhörande basket-, bandy- och fotbollsmål. Multisportarenan ska introduceras för unga i Åstol genom att ha organiserad verksamhet varje vecka under sommaren och övrig tid öppet för spontananvändning. Låneutrustning kommer att finnas till de olika bollsporterna.

Beviljat belopp

1 169 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2022.

Beviljat belopp

1 169 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2022.

Kontakt

Ort
Åstol
Sidan uppdaterades 2022-05-17.