Till innehållet

Ombyggnation av grishus till hundhall på Gotland Roma Lövsta 2:2 i Gotlands kommun

Projektet drivs av: Visby Brukshundklubb

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för hundträning året runt.

Att kunna bedriva verksamheten även vintertid ses som en förutsättning för att kunna utöka och utveckla verksamheten för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. I projektet ingår att bygga om ett gammalt grishus till en hundhall med konstgräs, där skjutväggar gör så att flera aktiviteter kan bedrivas samtidigt. Både spontan och organiserad verksamhet kommer att bedrivas i byggnaden. Anläggningen kommer att användas av hundsportklubbar, skolor och andra ideella organisationer på Gotland.

Beviljat belopp

2 614 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2021.

Beviljat belopp

2 614 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2021.

Kontakt

Ort
Visby

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-01-19.