Till innehållet

Ombyggnation av idrottshall på fastigheten Stenkyrka-Bö 1:19 i Tjörns kommun

Projektet drivs av: Skärhamns Idrottsklubb

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att tillgänglighetsanpassa byggnationen på fastigheten för att kunna starta gåfotboll för äldre på orten. Ombyggnationen omfattar en hiss, förbättrad framkomlighet i och utanför anläggningen, väderskydd, dörrautomatik, tillgänglighetsanpassad WC och omklädningsrum

Beviljat belopp

1 808 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i november 2023.

Beviljat belopp

1 808 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i november 2023.

Kontakt

Ort
Tjörn
Sidan uppdaterades 2023-11-10.