Till innehållet

Ombyggnation av ridhus på fastigheten Stora Ekeby 1:22 i Västerås kommun

Projektet drivs av: Stora Ekeby Ridklubb

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att bygga om befintligt ridhus så att det blir möjligt att bedriva året-runt-verksamhet.

Väggar och tak ska isoleras, belysning i tak samt belysning i sargen ska komma till. Ridhuset ska också tillgänglighets-anpassas så att föreningen kan skapa ny verksamhet för målgruppen personer med funktionsnedsättning.

Beviljat belopp

4 083 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2023.

Beviljat belopp

4 083 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2023.

Kontakt

Ort
Stora Ekeby
Sidan uppdaterades 2023-05-10.