Till innehållet

Ombyggnation för att möjliggöra klättring i fastigheten Kasern 002

Projektet drivs av: Bodens Karateklubb

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att utöka aktiviteterna för barn och ungdomar i Boden med inomhusklättring.

Medel söks för att göra anpassningar i en befintlig byggnad för att kunna starta upp barn- och ungdomsklättring. Verksamheten kommer att börja som en sektion inom föreningen. Genom RF-SISU kommer ungdomsledare att utbildas för att sedan ansvara för egna grupper.

Största delen av verksamheten kommer att vara organiserad, men tider för spontanklättring kommer också att finnas.

Beviljat belopp

5 015 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2022.

Beviljat belopp

5 015 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2022.

Kontakt

Ort
Boden

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-12-27.