Till innehållet

Tillgänglighetsanpassning av föreningslokal på fastigheten - Balladen 4 i Örebro kommun

Projektet drivs av: RSMH-Örebro, Riksförbundet för social och mental hälsa

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att utveckla föreningens verksamhet med nya aktiviteter och göra lokalen tillgänglig för medlemmar och övriga besökande med rörelsenedsättning.

I dagsläget kan inte alla som vill delta, då föreningens nya lokal inte är tillgänglighetsanpassad. Inom ramen för projektet ska en trapphiss och RWC installeras. Efter anpassningarna vill föreningen starta nya aktiviteter som exempelvis yoga och bokcirklar. Verksamheten kommer att utformas för och med medlemmarna, med utgångspunkt från deras särskilda behov av trygghet, lugn och deltagande på egna villkor.

Beviljat belopp

72 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2020.

Beviljat belopp

72 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2020.

Kontakt

Ort
Örebro

Liknande projekt

  • Nybyggnation av padelbanor utomhus på Norrmjöle 1:199

    Padelbanor för att bredda verksamheten och skapa ny verksamhet för barn och unga.

  • Afasi - Kommunikation, delaktighet

    Projektet syftar till att öka självständigheten och stärka den psykiska hälsan för personer som lever med afasi genom att synliggöra och samla redan…

  • Hälsoprojektet - för och av äldre

    Projektet syftar till ökad livskvalitet och minskad social isolering, ensamhet och depression hos äldre.

Sidan uppdaterades 2020-09-28.