Till innehållet

Tillgänglighetsanpassningar på fastigheten Handölsbyalag 1:50 i Åre kommun

Projektet drivs av: Handöls Byalag

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att skapa en mötesplats för äldre med aktiviteter som alla har tillgång till. För att möjliggöra det krävs att entrén i den befintliga samlingslokalen tillgänglighets-anpassas samt att en tillgänglighetsanpassad toalett installeras. Många på orten är över 65 år och har olika hjälpmedel för att ta sig fram. Genom att göra de planerade byggnationerna och andra förbättringsåtgärder kommer även den målgruppen att obehindrat kunna delta i aktiviteter och få social samvaro.

Beviljat belopp

1 376 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i november 2023.

Beviljat belopp

1 376 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i november 2023.

Kontakt

Ort
Duved
Sidan uppdaterades 2023-11-10.