Till innehållet

Nybyggnation av markovalbana samt motorgård på fastigheten Bygdsiljum 4:18 i Skellefteå kommun

Projektet drivs av: Bygdsiljums Motorklubb

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att anlägga en markovalbana för att ge barn och ungdomar i föreningen möjlighet att utöva sitt intresse inom skoter, enduro och motocross.

En markovalbana är en anlagd oval bana på mark i stället för bana på frysta sjöar. Banan används för motorcykelenduro under barmarkstiden. I projektet ingår även att anlägga en motorgård för att starta upp teoretiska och praktiska utbildningar. Dessa utbildningar ska rikta sig främst till barn och ungdomar och ska genomföras i motorgårdens lokaler och samtidigt fungera som en social mötesplats i Bygdsiljum.

Beviljat belopp

2 265 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2020.

Beviljat belopp

2 265 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2020.

Kontakt

Ort
Bygdsiljum

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-11-04.