Till innehållet

Organisering av ideellt arbete

Rapporten publicerades:

Syfte

En allmän uppfattning är att det blivit svårare att få tag på volontärer till ideellt arbete. Men i Sverige visar undersökningar att andelen som gör ideella insatser är stabil och till och med positiva trender kan ses. Dock visar både svensk och internationell forskning att sättet som människor verkar ideellt har förändrats. Det innebär att organisering av ideellt arbete behöver förändras, och håller redan på att göra det. Därför har denna studie undersökt hur det ideella arbetet organiseras i ett större antal projekt med medel från Arvsfonden under perioden 2016 till 2019.

Studien utfördes av:

Susanna Geidne vid Örebro universitet.

Läs rapporten

Studien presenterades på ett seminarium i Stockholm den 21 november 2019. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.

Man som håller handen under hakan och tittar upp i luften och ler

Omslag till rapporten Organisering av ideellt arbete