Till innehållet

Pengarnas väg från Arvsfonden till genomförandet av beviljade projekt

Rapporten publicerades:

Syfte

Utvärderingen ger kunskap om vilka spår Arvsfondens pengar lämnar, vilka de framkomliga vägarna är och vilka hinder som organisationen stöter på när de genomför sitt projekt. Dessutom ger utvärderingen kunskap om vilka förutsättningar som gäller idag för de frivilliga organisationernas arbete.

Beskrivning

Studien omfattar åtta projekt som genomförts eller genomförs av olika slags organisationer. Några gamla ”traditionella” organisationer och några nyare ”moderna” organisationer. Studien omfattar såväl nationella som lokala projekt.

Frågeställningar som tas upp är:

  • Hur projektet kom till och hur det förankrades i organisationen
  • Vilken roll målgruppen hade när projektet kom till och genomfördes
  • Hur samarbetet med andra organisationer och myndigheter sett ut
  • Hur föreningar och samarbetspartners gjort för att ta tillvara projektets erfarenheter och kunskaper
  • Sedan en tid sker det stora och fascinerande förändringar bland den ideella sektorns organisationer och rörelser

- Medlemskapets betydelse minskar och de anställdas roll ökar. Stat och kommun ställer också tuffare krav än tidigare men alltfler företag och föreningar hittar också varandra i olika former. De här förändringarna gör att vi behöver uppdatera vår kunskap om föreningslivets demokratiska betydelse, till exempel vad olika slags organisationer spelar för kritisk och nyskapande roll i samhällslivet, säger professorn i statskunskap, Erik Amnå.

Projekt som ingår i utvärderingen Pdf, 95 kB.

Studien utfördes av:

Utvärderingen genomförs av Erik Amnå, professor i statskunskap vid Samhällsvetenskapliga institutionen, Örebro universitet.

Läs rapporten

Utvärderingen avslutades våren 2012 och presenterades vid ett seminarium. Du kan antingen ladda ner utvärderingen eller läsa den digitalt.