Till innehållet

Öka kunskap om sexualitet efter sexuella övergrepp

17 juni 2019

Hela Mig är ett arvsfondsprojekt som verkar för att öka kunskapen om hur sexualiteten kan påverkas av att bli utsatt för sexuella övergrepp. Projektet drivs av Föreningen Storasyster och nu i juli anordnar de ett seminarium under Almedalsveckan.

Föreningen Storasysters projekt Hela Mig vill att fler inkluderar sexuell hälsa i bemötandet av personer som utsatts för sexuellt våld och anordnar därför ett seminarium under Almedalsveckan med fokus kring just detta. Seminariet går igenom erfarenheter från projektet, där ämnen som kommer lyftas är information om vanligt förekommande svårigheter med sexualiteten och sexlivet, varför det är viktigt för yrkesverksamma att prata om sex efter sexuella övergrepp samt presenterar projektets metodmaterial Låtossprataomsex.nu.

På Låtossprataomsex.nu finns information, tips och enklare övningar att testa på egen hand. Med webbplatsen hoppas man också kunna ge svar på frågor och ge stöd kring det som kan kännas svårt med sex. Där finns även vägledning kring vart man kan vända sig om man behöver prata med någon professionell eller vill ha medmänskligt stöd på vägen mot att må bättre.