Till innehållet

Det sociala företaget

15 april 2020

Arvsfondsprojektet Växthuset, som drivs av Föreningen Urkraft tillsammans med Skellefteå pastorat, skapar arbetsplatser som ska ge anställning till personer med psykisk ohälsa som står långt från arbetsmarknaden. Det innovativa och nyskapande i projektet är att kombinera metoden grön rehabilitering med riktiga anställningar på ett hållbart och långsiktigt sätt.