Till innehållet

Framtidens rörelseytor

11 juni 2020

Projektet Riskful Play i Vallentuna vill stärka barn och ungas röst i utformningen av deras rörelseytor, ge dem kunskap och verktyg att utveckla sin motivation, fysiska kompetens och sitt självförtroende.

Mer om projektet

En flicka står på en balansplatta och håller en ledare i händerna

Projektet Riskful Play i Vallentuna vill stärka barn och ungas röst i utformningen av deras rörelseytor, ge dem verktyg att utveckla sin motivation och sitt självförtroende.