Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Framtidens rörelseytor

11 juni 2020

Projektet Riskful Play i Vallentuna vill stärka barn och ungas röst i utformningen av deras rörelseytor, ge dem kunskap och verktyg att utveckla sin motivation, fysiska kompetens och sitt självförtroende.

Mer om projektet

En flicka står på en balansplatta och håller en ledare i händerna

Projektet Riskful Play i Vallentuna vill stärka barn och ungas röst i utformningen av deras rörelseytor, ge dem verktyg att utveckla sin motivation och sitt självförtroende.