Till innehållet

Välkommen till nya arvsfonden.se

22 juni 2020

I dag, den 22 juni, lanserar vi nya arvsfonden.se. Förhoppningen är att den nya webbplatsen bättre ska möta våra besökares behov och att den ska vara mer tillgänglig. Bland annat har vi en hög ambition att göra webben bättre än innan för personer med olika former av kognitiva funktionsvariationer som dyslexi och hjärntrötthet.

Under hela våren har medarbetare på Allmänna arvsfonden arbetat intensivt för att göra en helrenovering av arvsfonden.se. Syftet är att webbplatsen ska bli mer tillgänglig och ett bättre stöd till de som besöker webben.

- Vårt mål med nya arvsfonden.se är att underlätta för de som vill ansöka om pengar ur Arvsfonden och ge bättre stöd till de projektledare som driver arvsfondsprojekt. Vi vill också ge tydlig information till de som vill veta hur Allmänna arvsfonden fungerar och vilken nytta den bidrar till i samhället, berättar Pontus Ekstedt, avdelningschef på Arvsfondsavdelningen.

Det innebär bland annat en ny ansökningssida med tydligare information om hur en ansökan går till och vad som krävs för att få pengar, en samlande sida med information till projektledare i arvsfondsprojekt samt att navigering och innehåll har arbetats om för att bli tydligare och mer vägledande.

Hög ambition kopplat till tillgänglighet

Målet är också att den nya webben ska hålla en hög grad av tillgänglighet, inte minst för att underlätta för de webbplatsbesökare som har behov av hjälpmedel som läsverktyg och liknande. Utöver att webbplatsen ska möta tillgänglighetskraven enligt standarden WCAG så har vi arbetat tillsammans med arvsfondsprojektet ”DigiKog - Kognitivt tillgängliga digitala produkter och tjänster” för att göra webben mer tillgänglig för personer med olika former av kognitiva funktionsnedsättningar. Projektet drivs av föreningen Begripsam som en gång i tiden startade som ett arvsfondsprojekt.

- Bland annat för de som har svårt att minnas och förstå är det viktigt med kognitiv tillgänglighet. Vi är mycket tacksamma att vi genom samarbetet med DigiKog har fått lära oss mer om hur man tillgängliggör webben för fler, säger Hanna Lampén, kommunikatör och produktägare för nya arvsfonden.se.

Genom workshops med hjälpsamma och engagerade personer med till exempel hjärntrötthet, svår dyslexi och andra kognitiva funktionsvariationer har vi fått en djupare inblick i och förståelse för hur de kan förbättra användarupplevelsen.

- Det betyder inte att nya arvsfonden.se är 100 procent tillgänglig nu vid lansering. Tyvärr! Men den är betydligt bättre än vad den hade varit utan DigiKogs hjälp. Och vi har påbörjat resan och hoppas kunna göra webbplatsen ännu mer tillgänglig allt eftersom. Om man anpassar webben för dem som har svårast att ta till sig information, underlättar man generellt för alla användare, konstaterar Hanna Lampén.

Så – välkommen till nya arvsfonden.se! Vår förhoppning är att du som besöker oss ofta ska uppskatta förändringen.

Vill du tycka till?

Varmt välkommen att kontakta oss på info@arvsfonden.se om du har några frågor, funderingar och/eller förslag kring den nya webbplatsen.