Till innehållet

Stöd till frihetsberövade ungdomar

2 juli 2020

Projektet Ung inlåst, som drivs av organisationen Skyddsvärnet, hjälper frihetsberövade ungdomar att få en större kunskap om vad en vistelse på SiS-ungdomshem innebär, vilka rättigheter de har och vilken typ av hjälp och stöd de kan få samt vilka möjligheter de har.

Mer om projektet

En unga män spelar pingis, den ena mannen har ryggen mot kameran och hans motståndares ansikte är utsuddat så det inte syns tydligt

Projektet "Ung inlåst" hjälper frihetsberövade ungdomar att få en större kunskap om vad en vistelse på SiS-ungdomshem innebär och vilka rättigheter de har.