Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Stöd till frihetsberövade ungdomar

2 juli 2020

Projektet Ung inlåst, som drivs av organisationen Skyddsvärnet, hjälper frihetsberövade ungdomar att få en större kunskap om vad en vistelse på SiS-ungdomshem innebär, vilka rättigheter de har och vilken typ av hjälp och stöd de kan få samt vilka möjligheter de har.

Mer om projektet

En unga män spelar pingis, den ena mannen har ryggen mot kameran och hans motståndares ansikte är utsuddat så det inte syns tydligt

Projektet "Ung inlåst" hjälper frihetsberövade ungdomar att få en större kunskap om vad en vistelse på SiS-ungdomshem innebär och vilka rättigheter de har.