Till innehållet

Unga filmar Sveriges natur

8 december 2020

Safari Sverige är ett filmprojekt för och med ungdomar, som har skapat en digital karta av korta filmreportage från hela Sveriges natur.

Två ungdomar sitter på knä ute i grönskande natur, den ena håller en filmkamera i handen och ser ut att filma något i gräset

Två ungdomar i projektet Safari Sverige är i full färd med att filma naturen.