Till innehållet

Safari Sverige

Projektet drevs av: Naturfilmarna

Beskrivning av projektet

Safari Sverige är ett filmprojekt för och med ungdomar. Det bygger på att skapa en digital karta av korta filmreportage från hela Sveriges natur.

Safari Sverige är ett filmprojekt för och med ungdomar. Det bygger på att skapa en digital karta av korta, cirka 3 min, filmreportage från hela Sveriges natur. På kartan kommer det att finnas röda punkter som är klickbara och en film spelas upp från den platsen. Kartans meny ger också information om svensk natur/miljö som till exempel allemansrätten, tips för camping, säker lägereld, sopsortering, om ätbara växter och bär och svampar. De unga filmarna får själva komma med idéer för filmer och information på kartan. Projektet Safari Sverige kommer också att ta steget in i VR-teknik som gör upplevelserna av närhet till naturen starkare. Ungdomar från hela Sverige får möjlighet att med film berätta om sina smultronställen eller söka nya spännande områden. Till hjälp har de en arbetsgrupp bestående av erfarna naturfilmare som ger stöd åt grupperna att planera sitt filmarbete och råd i hur tekniken bäst används. De unga naturfilmarna får själva ta fram sina filmidéer, filma och redigera materialet. I reportaget skall filmarna också ange om särskilda omständigheter råder. Det kan finnas häckande fåglar eller andra djur som inte får störas. Filmerna skall också beskriva tillgängligheten och svårighetsgraden i det aktuella naturområdet för att ge människor med en funktionsnedsättning användbar information. Med den digitala kartan skapar ungdomarna ett levande verktyg för ökat intresse för svensk natur. Kartan ger enkel information och erbjuder spännande upplevelser med ungdomsperspektiv för alla som vill ta steget ut i naturen. Ungdomarnas arbete visar på det positiva med att vi har en ren och levande natur. Målgruppen är mellan 11 till 25 år. Från projektet Unga Naturfilmare ser man att mellanstadiet är en bra ålder att börja lära och ta ansvar för idé och teknik. Ensamkommande nya svenskar är också en grupp som projektet jobbar med, vilket är spännande eftersom de har andra erfarenheter av djur och natur.

Projektet ska efter de inledande tre åren fortsätta att uppdateras och växa med hjälp av kommuner, Studiefrämjandet, Naturfilmarna och andra organisationer.

Efter projektet

Projektet ledde till att man kunde fylla Sveriges karta med röda prickar vilket symboliserar att där har någon av de 5 785 unga deltagarna producerat en naturfilm.

Verksamheten fortsätter lever vidare i olika former inom föreningen Naturfilmarna. Föreningen kommer att fördjupa samarbetet med olika studieförbund och organisationer. Plattformen (hemsidan: SafariSverige.nu) Safari Sverige har under åren blivit allt mer besökt och uppskattad, och kommer att växa vidare med filmer och information och svensk naturfilm. Flertalet organisationer länkar idag vår hemsida till sina. En livaktig ungdomsavdelning har bildats inom Naturfilmarna.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i september 2020.

Två ungdomar sitter på knä ute i grönskande natur, den ena håller en filmkamera i handen och ser ut att filma något i gräset

Bild från projektet Safari Sverige

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i september 2020.

Kontakt

Ort
Vedum

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-07-09.