Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Intrereligiöst skolprojekt för demokrati, mänskliga rättigheter och förståelse

Projektet drivs av: Göteborgs Interreligiösa råd

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att under en treårsperiod utveckla en kurs för skolklasser med syfte att främja demokrati, mänskliga rättigheter och förståelse. Huvudsaklig målgrupp är elever i högstadiet och gymnasiet.

Projektmål:

  • utveckla en metod för en interreligiös terminskurs
  • utveckla samverkansformer för skola och religiösa församlingar
  • att från projektets andra år sprida metoden och material till andra skolor.

Effektmål:

  • att eleven ska utveckla sin förmåga att reflektera över livsfrågor
  • att eleven har fått nyfikenhet och respekt för olikheter grundat i alla människors lika värde
  • att eleven har fått ett verktyg som främjar det demokratiska samtalet och handlandet
  • att stärka den sociala sammanhållningen i och omkring de skolor projektet berör

Göteborgs Interreligiösa råd (GIC) räknar med att efter projektet avsätta en heltidstjänst för att stötta implementeringen av metoden i flera skolor.

Efter projektet

Projektet har tagit fram en interreligiös kurs/fredskurs för högstadieelever. Kursen ges som en del av skolans långsiktiga arbete för ökad tolerans, en ökad förståelse för olikheter och ett bättre klimat på den aktuella skolan. Efter tre år har projektet bytt huvudman till Sensus och kursen fortsätter med fast finansiering av Göteborgs stad och uppdrag Levande Historia.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i oktober 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i oktober 2019.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2021-01-18.