Till innehållet

Trotsproblematik hos barn

23 mars 2021

Arvsfondsprojektet "Trots allt!", som drivs av Riksförbundet Attention, har tagit fram två tidningar.

Serietidning för barn

I serietidningen ”Trots allt! En berättelse om att vara arg och förbannad” får du träffa Tom som kämpar med en känsla av att vara motarbetad av hela världen och först och främst av sin familj och skolan. Serietidningen riktar sig till barn och unga från nio år, och är producerad i arvsfondsprojektet "Trots allt!" som drivs av Riksförbundet Attention.

Tidning för vuxna

I tidningen "ODD/trotssyndrom & trotsproblematik" får du ta del av berättelser om hur det är att leva med ODD/trotsproblematik men även om forskning och röster från professionen. Tidningen riktar sig till dig som arbetar med dessa frågor, men även till dig som är anhörig.

Läs tidningarna digitalt

Läs tidningarna på Attentions webbplats.

Mer information

Arvsfondsprojektet "Trots allt!" syftar till att stärka och stödja familjer som har barn med trotsproblematik och utagerande beteende. Projektet drivs av Riksförbundet Attention.

Läs mer om projektet "Trots allt!"

Ett tidningsomslag har texten "Trots allt!". Under texten syns en tecknad skolbyggnad och en tecknad pojke med argt ansiktsuttryck.
Ett tidningsomslag har texten "ODD/trotssyndrom & trotsproblematik". Under texten syns en tecknad flicka med argt ansiktsuttryck.