Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Nya ledamöter i Arvsfondsdelegationen

24 augusti 2021

Arvsfondsdelegationen är en nämndmyndighet som beslutar om vilka projekt som ska få pengar ur Allmänna Arvsfonden och som följer upp dessa projekt. Delegationen ansvarar också för att erfarenheterna från projekten sprids.

Den 1 juli trädde en ny lag om Allmänna arvsfonden i kraft. Lagen innebär bland annat att ytterligare en målgrupp läggs till för fonden. Förutom projekt som riktar sig till barn, unga och personer med funktionsnedsättning kan Arvsfonden nu också ge stöd till projekt som riktar sig till äldre personer över 65 år.

Med anledning av den nya målgruppen har regeringen förordnat en nionde ledamot i Arvsfondsdelegationen. Den nye ledamoten är Peter Sikström, som är generalsekreterare i SPF Seniorerna. Han ersätter Helena Corell (Domstolsverket)

I juni tillträdde Lenita Freidenvall, som arbetar på Regeringskansliet, som ledamot och vice ordförande i Arvsfondsdelegationen. Hon ersatte Mattias Ludvigsson (Regeringskansliet).

Om Arvsfondsdelegationens ledamöter

Om den nya arvsfondslagen