Till innehållet

Arvsfonden inleder stickprovskontroll av projekt

14 september 2021

SVT har under veckan rapporterat att en person i ledande ställning på Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) tvingades lämna sitt uppdrag tidigare i år, då det framkommit misstankar om att personen betalat ut pengar på felaktiga grunder genom SvFF:s projekt "Ett steg framåt" (tidigare Alla är olika - olika är bra) där Arvsfonden är en av stödgivarna. Arvsfonden har fått information från SvFF att dessa pengar inte är medel från Arvsfonden.

– Vi tar det här på största allvar och har meddelat SvFF att vi kommer att göra en stickprovskontroll, säger Hans Andersson, enhetschef på Arvsfondsavdelningen vid Kammarkollegiet.

Alla arvsfondsprojekt ska efter varje projektår inkomma med en årsrapport vars ekonomiska del ska vara granskad och godkänd av en godkänd eller auktoriserad revisor. Så har skett utan anmärkning för de två första åren för projektet "Ett steg framåt".

Projektets slutrapport har nyligen inkommit och Arvsfondens granskning av den är inte klar. Arvsfonden genomför årligen ett femtiotal stickprovskontroller av projekt. Med anledning av SVT:s granskning har nu SvFF:s projekt ”Ett steg framåt” blivit utvalt till en sådan kontroll.

Läs mer om Arvsfondens kontrollverksamhet här

Läs mer om projektet "Ett steg framåt"

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm