Till innehållet

Nu startar Operation prevention

14 december 2021

#psykbryt

Vad är viktigt för de som växer upp i dag? Hur kan föräldrar och deras ungdomar prata öppnare om psykisk ohälsa? Med dramafilm, musikalföreställningar och digitala läromedel vill Arts & Hearts nå genom bruset och öka kunskapen om psykisk ohälsa. Nu har de fått stöd för en särskild satsning för unga i Linköping.

- Nu har vi otroligt bra förutsättningar och samarbetar med starka aktörer som företräder ungdomar, säger en förväntansfull Anni Grosse, som är en av initiativtagarna till projekt ”Operation prevention”.

Projektet fick sitt stöd för att vidareutveckla utbildningskonceptet med musikalen ”Det syns inte” som syftar till att bryta tabun och öka kunskapen om psykisk ohälsa bland unga.

För att nå målgruppen har Anni och föreningen Arts & Hearts och hjärnforskaren Sissela Nutley, utarbetat ett koncept de kallar ”edutainment”. Innehållet i deras musikal, filmer och läromedel utgörs av situationer som unga stöter på och känner igen sig i, men som också kan förklaras med modern hjärnforskning.

- Tekniken går så snabbt, samtidigt som många funktioner i våra hjärnor är flera miljoner år gamla. Allt detta som omger oss idag innebär många mekanismer som är extra utmanande för den som befinner sig i en identitetsskapande process, menar Anni.

Hon understryker att varken hon eller projektet är emot digitala lösningar, men att fler kan behöva förstå hur det kan påverka psyket.

- Med tanke på hur hjärnan är konstruerad gäller det att hitta digital balans, förstå sin hjärna, hitta en hållbarhet i sitt förhållningssätt.

Projektet ”Operation prevention” påbörjades den 1 december. Trots att det bara gått ett par veckor sedan dess har projektet redan haft inledande dragningar med elevhälsan och rektorer i Linköping kommun, som är deras främsta samarbetspartner. Tillsammans med elever, huvudsakligen 12 till 19 år, ska befintligt material testas och kompletteras med ungdomars tips, utformas med nya övningar, diskussionsfrågor och nytt material.

- På sikt hoppas vi att det här är frågor som ska komma in på läroplanen i alla skolor.

Projektsida Operation prevention

Bakgrund #psykbryt

Med #psykbryt vill Allmänna arvsfonden sprida erfarenheter från projekt som syftar till att bryta psykisk ohälsa bland unga.

Läs mer om #psykbryt

Tre personer som står på rad och håller om varandras axlar.

Elias Nyberg, producent, Anni Grosse, projektledare, Sissela Nutley, phd - vetenskapligt ansvarig.