Till innehållet

Killar om porr släpper unik Sifo-undersökning

16 mars 2022

"Killar om porr" är arvsfondsprojektet som erbjuder stöd och samtal och möter unga killars funderingar kring sex, intimitet och porr. Nu har projektet tagit fram en unik Sifo-undersökning som visar hur killar mellan 13 och 25 år ser på och tänker om porr: fyra av tio vill titta mindre på porr samtidigt som en av tre tittar minst en gång i veckan upp till flera gånger om dagen.

– Den här undersökningen är unik i sitt slag eftersom vi frågat killar i åldrarna 13 till 25 år och nu kan jämföra mellan åldersgrupper på ett sätt som inte gjorts i svensk forskning tidigare. Resultaten är intressanta eftersom de till viss del säger emot varandra: fyra av tio killar är direkt negativa till porr, samtidigt som en av tre tittar minst en gång i veckan upp till flera gånger om dagen, säger Karin Caspani, projektledare på föreningen MÄN som driver projektet.

Undersökningen bekräftar det man sett i projektet och hör från killarna de för samtal med stödchatten killar.se.

–Det här bekräftar också vårt huvudbudskap: att alla vuxna som möter unga, och framför allt killar, behöver ta ansvar för att ta snacket om porr och nyansera porren som referensram till vad sex är.

I projektet "Killar om porr" är ett av delmålen att kartlägga killars egna tankar och reflektioner kring porr och porrens konsekvenser. Vad gör man i projektet för att fånga upp behovet som visat sig i undersökningen?

– I vår egen chatt har vi redan satt i gång arbetet att vidareutbilda våra volontärer, under hösten tog vi fram en ny samtalsguide för samtal om porr. Vi kommer även att använda resultaten, och det killarna själva säger, i vårt kunskapshöjande arbete med andra vuxna så att fler vuxna kan ta samtalet om porr.

– En annan del är att skapa bättre förutsättningar för samtal med killar om porr. Där fokuserar vi på att färdigställa samtalsmaterial för professionella, föräldrar och andra vuxna som möter killar i sin vardag, så att fler skall bli trygga i att ta samtalet om porr.

Är det något särskilt ni har sett i ert arbete och som ni vill att andra ska tänka på?

– Så länge porren finns kvar online, så lättillgänglig som den är idag, så kommer unga och framför allt killar att titta. Därför behöver vi och andra vuxna prata om porren och dess konsekvenser för att stötta barn och unga att göra aktiva val som främjar en positiv sexuell hälsa och motverkar sexualiserat våld, avslutar Karin.

Några viktiga saker att tänka på
vid samtal om porr:

  • Ha koll på din kontext: är det på fritids, skolan, gymnasiet eller något annat ställe samtalet ska ske? Det blir olika samtal.
  • Du behöver prata olika till olika åldersgrupper. Lyssna in just den här gruppen, den kanske inte är homogen. Hur pratar man med 13-åringar? eller 25-åringar?
  • Du behöver ha en breddad våldsdefinition med dig i samtalet. Missa till exempel inte verbalt eller psykiskt våld.
  • Var inte rädd för de jobbiga känslorna som kommer. Det är där det finns förändring och möjlighet att problematisera!
  • Avsätt tillräckligt med tid. Tänk gärna en hel termin eller ett läsår för ett tema som porr. Det behöver få ta tid och ska inte stressas igenom på 45 minuter.

Läs mer om projektet "Killar om porr"

Ta del av hela Sifo-undersökningen här

På killar.se hittar du både undersökningen och en inspelning av det seminarium där undersökningen lanserades.


Omslaget på rapporten om killar och porr