Till innehållet

Killar om porr

Projektet drevs av: Män för Jämställdhet

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att tillsammans med målgruppen, killar och unga män 12 till 25 år, utveckla webbplattformen killar.se och ta fram en verktygslåda av metoder för att möta unga killars funderingar kring sex, intimitet och porr.

Projektet ska även erbjuda killar stöd i att bryta sin isolering och omvärdera sin relation till porr.

Det ska även tas fram en ny modell för rekrytering av unga män (digitala ambassadörer) som redan befinner sig ute på nätet. Vidare ska projektet hitta nya digitala plattformar för att möta unga killar i svåra samtal.

Efter projektets slut kommer utvecklingsdelarna att implementeras i den reguljära verksamheten och spridas vidare till praktiker som möter målgruppen på olika sätt i sin verksamhet.

Efter projektet

Genom ett riktat fokus på frågan har MÄN fått fler killar att dela sina tankar om porr på olika sätt samt att aktivt söka stöd i chatt på Killar.se. Vidare har det gjorts poddavsnitt om porr, annonserats på sociala medier, spridits målgruppsberättelser på Killar.se samt att kännedomen ökat så att fler vuxna känner till webben och sprider info till barn och unga.

- Den volontärutbildning som togs fram i början av projektet och handledning i ämnet porr har inneburit att volontärerna också blivit bättre att ta samtal om porr och identifiera när porr bör föras i samtalet.

- Genom fokusgruppens och ambassadörernas aktiva och utåtriktade arbete har projektet nått fler killar både i samarbetspartnern Sveroks föreningar, på online forum och på gaming event. Bland annat har man arbetat upp nära samarbeten inom online communitys som Discord där man jobbat med samtalsstöd i text, muntligt och även i spel. De unga ambassadörerna har varit avgörande både i utformandet av upplägg på och i genomförande av samtal. Det har resulterat i 300 samtal kring killnormer, sexism, porr och våld på discord. I dessa trygga rum har killar för första gången fått prata och reflektera kring frågorna med andra killar vilket vi i uppföljning kan se har bidragit till ett bättre samtalsklimat i de sammanhang de befinner sig i både online och offline, genom ökad medvetenhet bland killar kring kopplingen mellan normer, sexism, porr och sexualiserat våld.

- Utbildningen och samtalsmaterialen för vuxna har gjort att fler barn och unga har fått möjlighet att reflektera och problematisera med en vuxen om porr och samtycke.

Slutkonferensen hade flest besök av alla konferenser som MÄN haft både fysiskt och digitalt.

Målet att stötta killar i att bryta destruktiva manlighetsnormer har varit ett grundläggande syfte med alla aktiviteter och material som tagits fram och genomförts inom ramarna för projektet i relation till alla projektets målgrupper. Det har resulterat i att fler killar har fått möjlighet att reflektera kring ett destruktivt förhållningsätt till porr och till sin egen porrkonsumtion och prata om vad samtycke innebär i praktiken vilket i sin tur kan bidra med att killar får utforska sin sexualitet och lust på ett tryggt och positivt sätt.

Totalt har 3 209 unga varit aktiva i projektet och MÄN beräknar att de nått ca 615 000 unga mellan 12-25 år varav majoriteten varit killar. Av dessa har man nått ca 10 600 direkt genom projektets aktiviteter.

När det gäller vuxna så har man nått ca 215 000 varav nästan 7 000 av dessa är professionella, föräldrar och andra viktiga vuxna som utbildats och/eller har tagit del av samtalsmaterialet.

Verksamheten lever vidare genom att allt material som tagit fram är tillgängliggjort i MÄN:s kanaler. Det material som tagits fram i samverkan med Sverok finns även tillgängligt via Sverok. Då allt material finns digitaliserat så finansieras det i den ordinarie verksamheten men man har även heldagsutbildningar för professionella som finansierar personalkostnad för detta. Volontärutbildning och ambassadörsgrupper har integrerats i Killar.ses basverksamhet.

Beviljat belopp

9 656 855 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2021 och avslutades i januari 2024.

Beviljat belopp

9 656 855 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2021 och avslutades i januari 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Nyfiken - sex och relationer för unga nyanlända

    Projektets syfte är att förbättra unga nyanländas sexuella hälsa och kunskap om sina sexuella rättigheter.

  • Gemaket (tidigare Systerskap)

    Syftet med projekt Systerskap är att stärka nyanlända tjejer och unga kvinnor genom att öka deras delaktighet, skapa mötesplatser samt möjliggöra…

  • Reality Check (tidigare Porr Exposé)

    Projektets övergripande syfte är att förebygga mäns våld mot kvinnor och sexuell ohälsa bland ungdomar.

Sidan uppdaterades 2024-05-23.