Till innehållet

Snart slutkonferens för projekt Mindset

11 april 2022

#psykbryt

Projekt ”Mindset” började som en idé med ursprung i egna erfarenheter och viljan att stötta fler till delaktighet, arbete och egen makt. Målgruppen är personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och/eller beroende problematik. Snart är det dags för projektets slutkonferens.

”Mindset” drivs av Vuxenskolan Gävleborg och utgår från ett holistiskt förhållningssätt. Det innebär att de velat hitta metoder som både fokuserar på fysisk aktivitet och mental stimulans, som samtal. Projektets målgrupp har alltså deltagit i olika upplevelser som föreläsningar, samtal, hälsa, fysisk aktivitet och kultur. Målet är att ge nya insikter och ett förändrat synsätt på sig själv och omgivningen.

- Det behöver finnas fler möjligheter för långsiktiga insatser att utvecklas för och med den här målgruppen, konstaterar projektledare Malin Westberg, som är en av de som startade arvsfondsprojektet ”Mindset” för snart tre år sedan.
- Det finns en önskan att identifiera sig med andra med liknande erfarenheter, att slippa förklara sitt mående eller sitt sätt att fungera hela tiden och att lära sig saker utan att det är kopplat till krav på prestation eller redovisning av vad en lärt sig, menar Malin.

Studiecirklar och samtalsspel

Tanken med Mindset var att ta vara på deltagarnas erfarenheter och tillgängliggöra nya metoder och strategier för andra i målgruppen liksom föreningar, förvaltningar och politiker. Resultatet som ska presenteras är studiecirklar som utgår från tre huvudteman; kunskap, kropp och reflektion. Studiecirklarna nås via Vuxenskolan.

- Det finns instruktionsfilmer som gör att det inte behövs förkunskaper i exempelvis dans för att kunna leda, eller delta i en cirkel. Vi har också tagit fram ett samtalsspel i form av en kortlek med deltagarnas frågor för att öppna för och inspirera till samtal om livsstilsfrågor och psykisk hälsa, berättar Malin.

Fokus på möjligheter

Just nu förbereder projektet sin slutkonferens som hålls i Bollnäs kulturhus i maj. Där presenteras en del av metodmaterialet som projektet tagit fram och olika erfarenheter av vägar till psykiskt välmående.

- Med andra ord kommer vi att fokusera på psykisk hälsa och vad en person kan göra för att själv påverka sin situation. Vi kommer att prata om lösningar snarare än svårigheter.

Se projektsidan