Till innehållet

Öppna dörren till leken och de nyanlända

1 juni 2022

"Leken inkluderar, bygger broar och förebygger ensamhet, utanförskap och segregering!" säger Krister Svensson, ordförande för Lekfrämjandet.

Lekfrämjandets arvsfondsprojekt ”Öppna dörren till leken och de nyanlända”, som pågick mellan 2017 - 2020, utvecklade metoder och redskap för att främja nyanlända barns och ungdomars möjlighet att känna sig inkluderade i samspel med etablerade svenska barn och ungdomar. Vi har pratat med Krister Svensson, ordförande för Lekfrämjandet, om vilka erfarenheter och lärdomar de fick genom arvsfondsprojektet ”Öppna dörren till leken och de nyanlända”.

"Samhällets inställning till målgruppen hade betydelse"

– En viktig lärdom var att hela samhällets inställning till målgruppen hade stor betydelse för projektets genomförande. Under våren och sommaren 2016 vändes migrationspolitiken från solidariskt vi-tänkande med engagemang från civilsamhället till rakt motsatt riktning med gränskontroller och en annan inställning gentemot asylsökande, kanske särskilt ensamkommande barn och ungdomar. Det innebar att möjligheterna och den positiva inställningen till projektet, som vi mött inledningsvis, förändrades successivt. Vi kunde konstatera att arbeta för inkludering och delaktighet blev svårare. Att barnen flyttade innebar också att det inte fungerade med fasta grupper, vilket i sin tur måste spegla upplägget av aktiviteten, berättar Krister och fortsätter:

– Och till sist, viktigast av allt var att återigen få bekräftat den betydelse som lek, drama och rörelse har för att hitta tillbaka till livslust och glädje… Lek, drama och rörelse innebär inkludering och är en självklar möjlighet till att få nya kompisar. Erfarenheterna från ”Öppna dörren för leken och de nyanlända” pekar på betydelsen av att ordna aktiviteter med den fria och skapande leken i fokus. Leken inkluderar, bygger broar och förebygger ensamhet, utanförskap och segregering!

"Målgruppen är föränderlig"

När vi frågar om Krister har några medskick till organisationer som vill starta ett projekt för nyanlända barn och unga, svarar han:

– Vi lärde oss att samverkan med andra aktörer är mycket viktigt. Genom att vi hade externa utförare i projektet ökade variationer och mängd av aktiviteter.

Han fortsätter med tips till dem som nu söker projektbidrag eller som ska möta och arbeta med barn som flyr från krig:

– Tänk på att målgruppen, barn och unga, är föränderlig. De kanske flyttar, inte kan delta i en regelbunden aktivitet, eller inte förstår kontexten. Starta öppna och flexibla aktiviteter som håller oavsett vilka barn som kommer och oavsett om de har med sig vuxna eller ej. Sök samverkan med andra aktörer för att samordna aktiviteter och nå målgruppen. Barn och ungdomar behöver platser där de kan mötas och där de ges tillfälle att på olika sätt visa vilka de är utan krav på att vara duktig och prestera. Och leken måste få genomsyra livet och samhällets alla områden. Alltmer forskning lyfter fram och betonar leken, kulturen och skapandet som människans inneboende behov och önskan att uttrycka och formulera sig som samhällsvarelse.

Mer information om verksamheten på Lekfrämjandets webbplats