Till innehållet

Ny utvärdering: "Möjligheter och motstånd: arvsfondsprojekt om sexualitet och funktionsnedsättning"

15 december 2022

Ett antal utvärderingar av arvsfondsprojekt genomförs varje år, på uppdrag av Arvsfondsdelegationen. Varje utvärdering har ett tema och utförs av forskare inom det aktuella området. Idag har en ny utvärdering publicerats på vår webbplats.