Till innehållet

Bamse stöttar barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser

6 september 2023

Med stöd av Arvsfonden lanserar stiftelsen Min Stora Dag en specialtidning med Bamse på tre olika språk utöver svenska: arabiska, farsi och somali. Tidningen bekräftar och peppar barn som kämpar med allvarliga sjukdomar och diagnoser. Den beskriver också vad Min Stora Dag är och hur man gör för att ansöka om en glädje- och kraftpåfyllande upplevelse.

Arvsfondsprojektet "Glädje utan gränser" gör det möjligt för Min Stora Dag att nå fler barn med utrikesfödda föräldrar. Bamsetidningen, som är en av delarna i projektet, distribueras till barn och familjer via bland annat sjukhus, vårdmottagningar och elevhälsa över hela Sverige.

– Med Bamses hjälp hoppas vi att fler ska hitta hjälpen vi erbjuder. Vi hoppas även att berättelserna ska bekräfta och peppa barn som kämpar. Vi vet att en Stor Dag stärker självkänslan och bidrar till att utsatta barn känner sig sedda och utvalda. Insatserna hjälper även hela familjer, och i förlängningen bidrar vi till ett starkare och mer inkluderande samhälle. Vår önskan är att alla barn som ännu inte fått vara med om en Stor Dag ska få uppleva den snart. Här ska språk och bakgrund inte stå i vägen för någon, säger Jennifer McShane, generalsekreterare på Min Stora Dag.

Tidningen kombinerar spännande berättelser och pyssel, med lärorika faktasidor som bland annat förklarar olika diagnoser och hur man ansöker till Min Stora Dag. En av berättelserna handlar om ett barn som har svårt att komma i väg till skolan och en handlar om ett barn som måste tillbringa mycket tid på sjukhus.

– Det är viktiga berättelser som dels kan ge igenkänning, dels förståelse. Det ligger i Bamses DNA att sprida kunskap och det är väldigt fint att Min Stora Dag på det här sättet kan nå ut till fler barn och familjer i samhället. Jag hoppas att Bamse kan bidra till att fler kan få uppleva en Stor Dag, säger Charlotta Borelius som är chefredaktör på Bamsetidningen.

Mer om projektet "Glädje utan gränser"

Tre bamsetidningar på olika språk ligger på en bädd av gröna blad.

Specialtidningen med Bamse finns på tre olika minoritetsspråk: arabiska, farsi och somali.

En serietidningsruta visar björnen Bamse och en liten kanin. En pratbubbla visar vad kaninen säger: "Jag har varit borta i flera dagar. Om jag går in på skolgården så kommer alla att glo på mig."

Tidningens berättelser ska bekräfta barn som lever med allvarliga sjukdomar och diagnoser.