Till innehållet

Ny nationell utbildning i typ 1 diabetes för skolpersonal

23 september 2023

Endast 3 av 10 unga med typ 1 diabetes känner sig trygga i skolan. Skolpersonalen de möter har sällan tillräckligt med kunskap om sjukdomen. Därför har den ideella föreningen Together Against Diabetes1 (T.A.D.1) tagit fram en kostnadsfri utbildning i typ 1 diabetes för personal inom förskola, grundskola, fritidsverksamhet och gymnasium. Utbildningen är framtagen med stöd av Allmänna arvsfonden.

Stort intresse hos skolor

Intresset ute hos skolorna har varit mycket stort och 4 000 lärare var anmälda redan innan utbildningen lanserats. Det visar på det stora behovet av en enkelt tillgänglig utbildning i typ 1 diabetes.
– Jag rekommenderar utbildningen till alla mina rektorer och Växjö kommuns grundskolor kommer genomföra utbildningen inför läsårsstart, säger Caroline Hedenbergh Bornliden, Verksamhetschef grundskola i Växjö Kommun.

Drygt 950 barn insjuknar varje år

Typ 1 diabetes är den vanligaste livshotande sjukdomen som drabbar barn i Sverige. Fler än 950 barn och minst lika många vuxna insjuknar varje år. I dagsläget går det inte att förebygga sjukdomen och det finns inget botemedel. Behandlingen är krävande, ständigt pågående och påverkar allt i livet. Därför behöver barn och unga stöd för att få samma möjligheter att må bra och klara skolan och sina fritidsaktiviteter som alla andra.

Kunskapen i skolan behöver öka

Enligt en enkätundersökning som T.A.D.1 genomförde under maj 2022 upplever endast 14% av de tillfrågade barnen och ungdomarna att den skolpersonal de möter har tillräckligt med kunskap om typ 1 diabetes och endast 3 av 10 känner sig trygga i skolan.

”T1D-säker skola” är en digital och kostnadsfri utbildning som passar all förskole- och skolpersonal. Den är uppdelad i tre steg som bygger på varandra för att varje person ska få tillräcklig kunskap baserat på hur nära ett barn med typ 1 diabetes man arbetar.

– Ett fantastiskt verktyg för oss i skolan och ett jättebra komplement till sjukhusens och vårdnadshavarnas utbildning. Det digitala verktyget är väldigt heltäckande och upplägget passar perfekt för oss i skolan. Var och en kan ta till sig informationen i sin egen takt och repetera hur många gånger som helst, säger Åsa Lundvall, skolsköterska på Olovslundskolan i Järfälla Kommun, som testat utbildningen.

Utbildningen är faktagranskad av Karolinska Universitetssjukhuset

Innehållet är framtaget av Emma Bygdén och Elin Cederbrant, som själva lever med typ 1 diabetes, i samarbete med andra drabbade, deras närstående, skolpersonal och vårdpersonal. Hela utbildningen är faktagranskad av Karolinska Universitetssjukhuset, med doktorand och specialistdietist Elisabeth Jelleryd i spetsen.

Läs mer om utbildningen på www.t1dsäker.se

Läs mer om arvsfondsprojektet "T1D - Säker skola och idrottsförening"

En flicka i mellanstadieåldern sitter vid ett bord och ler mot en person som sitter på andra sidan bordet. Bredvid flickan sitter en kvinna.

Typ 1 diabetes är den vanligaste livshotande sjukdomen som drabbar barn i Sverige.