Till innehållet

Världen finns här

”Världen finns här” skapar möten mellan skolelever och sfi-klasser. Grupperna matchas kring olika samtalsteman och möts sedan för samtal i smågrupper. Det blir ett kreativt lärande för alla: eleverna får kunskaper och perspektiv som de inte skulle fått annars och sfi-deltagarna får använda språket i ett utvecklande sammanhang, kopplat till sina egna livserfarenheter.

-Idén till projektet grundades i längtan efter att resa och se hela världen, och insikten att det inte behövs eftersom vi har alla perspektiv här bara vi får tillfälle att mötas. Inom SFI finns erfarenhetsrika vuxna som bidrar i lärandet för elever i grundskolan och gymnasiet genom projektet, säger Fatima Grönblad.

"Världen finns här" vänder sig till lärare som vill hitta nya sätt för lärande. Man erbjuder lektionsupplägg från årskurs ett i grundskolan till årskurs tre i gymnasiet. Verksamheten har startat i Västra Götaland men har redan spridit sig till Malmö, och fler delar av Sverige har visat intresse.

Hur har målgruppen varit delaktig i projektet?

Elever och lärare har varit med och utvecklat och testat formerna för hur personliga möten kan genomföras inom olika ämnen och årskurser. Allt kopplat till läro- och kursplaner.

- Vi siktar på ett detta ska vara ett arbetssätt i den vanliga undervisningen i skolan. Att man tar hjälp av riktiga människor i lärandet som ett alternativ till läromedel. Och vår metod ska vara så enkel som möjligt för lärarna, den går att anpassa till nästan vilket ämne som helst, säger Fatima Grönblad.

På projektets webbplats (länk nedan) finns förslag på upplägg för olika årskurser och ämnen med förslag om frågeställningar framtagna i referensgrupper med elever.

Vilken samhällsnytta har projektet skapat?

- Samhället är segregerat och vi rör oss mestadels i miljöer där vi träffar personer som är lika oss själva. Att bjuda in världen i klassrummet är ett enkelt sätt att bidra till inkludering, menar Fatima.

Projektet skapar utbyten som vidgar lärandet. Dessutom ska alla som arbetar i skolan medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den.

Fakta om projektet

Beviljade medel: 5 506 359 kronor

Stödform: Projektstöd

Drivs av: ABF Göteborg

Samarbetspartners: Center för skolutveckling i Göteborgs Stad och ABF Vux.

Projektbeskrivningen
Webbplatsen för "Världen finns här"

En man ler. Han tittar på en person vars siluett bara syns svagt.

"Världen finns här" vänder sig till lärare som vill hitta nya sätt för lärande. Man erbjuder lektionsupplägg från årskurs ett i grundskolan till årskurs tre i gymnasiet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2024-05-10.