Till innehållet

Världen finns här

Projektet drevs av: ABF Göteborg

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att utveckla arbetsformer som främjar demokrati, interkulturell kompetens samt motverkar segregation.

Målgrupperna i projektet är elever på grund- och gymnasieskolan samt elever som läser svenska för invandrare (SFI). Målet är att ta fram konkreta arbetssätt och metoder som är lätta för skolor och lärare att tillämpa och ligger i linje med läroplanen. Det innebär att elever från grund- och gymnasieskolan får kunskap och erfarenhet av personliga berättelser från människor som kan berätta om sina länder, kulturer och språk. SFI-elever får samtidigt dela med sig av kunskap samt praktisera och utveckla svenska språket. Elever och lärare är med och utvecklar och testar formerna för hur personliga möten kan genomföras inom olika ämnen och årskurser.

Material och metoder kommer att tillgängliggöras på en webbplats för att lätt kunna användas efter att projektet är avslutat. ABF ska fortsätta att sprida metoden och använda detta inom ABFs SFI-utbildning. Centrum för skolutveckling kommer att sprida metoderna inom Göteborg stad.

Efter projektet

Projektet har genomfört utbyten mellan SFI och grund- och gymnasieskolor i 13 kommuner. Över 1800 elever har deltagit.

De har skapat en webbplats där det finns ett digitalt samordningsverktyg som kopplar ihop skolor och lärare för utbyten. Där finns också lektionsupplägg och planeringsmaterial för skolornas genomförande. Där finns även berättelser och filmer för inspiration samt vägledning och grundutbildning för lokala samordnare.

Deltagarna i projektet uttrycker att utbytena har gett ny kunskap, förbättrat deras språk, bidragit till integration, gett nya vänner och en bättre förståelse för andra människor.

Arbetssättet är etablerat i 3 kommuner (Partille, Falkenberg, Göteborg) som själva finansierar arbetet. Metoderna och utbytena fortsätter troligtvis även i andra kommuner genom utbyten och matchningar via hemsidan.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i maj 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i maj 2023.

Liknande projekt

  • Arbete RÄTT FRAM

    Projektet har som huvudsyfte att ge stöd till nyanlända ungdomar så att de klarar av sina studier och kommer in på arbetsmarknaden.

  • Mångkulturell ungdomsledarakademi

    Folkbildarna i Värmland ska utveckla en mångkulturell ledarskapsakademi för unga i åldern 14 till 20 år i stadsdelen Kronoparken i Karlstad för att…

  • Integration genom idrott och föreningsliv

    IFK Umeå ska tillsammans med KFUM Umeå och skolor skapa nya sätt att mötas och prova på olika idrotter. Målgrupp är ungdomar 12-15 år, både…

Sidan uppdaterades 2024-05-10.