Till innehållet

Världen finns här

Projektet drivs av: ABF Göteborg

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att utveckla arbetsformer som främjar demokrati, interkulturell kompetens samt motverkar segregation.

Målgrupperna i projektet är elever på grund- och gymnasieskolan samt elever som läser svenska för invandrare (SFI). Målet är att ta fram konkreta arbetssätt och metoder som är lätta för skolor och lärare att tillämpa och ligger i linje med läroplanen. Det innebär att elever från grund- och gymnasieskolan får kunskap och erfarenhet av personliga berättelser från människor som kan berätta om sina länder, kulturer och språk. SFI-elever får samtidigt dela med sig av kunskap samt praktisera och utveckla svenska språket. Elever och lärare är med och utvecklar och testar formerna för hur personliga möten kan genomföras inom olika ämnen och årskurser.

Material och metoder kommer att tillgängliggöras på en webbplats för att lätt kunna användas efter att projektet är avslutat. ABF ska fortsätta att sprida metoden och använda detta inom ABFs SFI-utbildning. Centrum för skolutveckling kommer att sprida metoderna inom Göteborg stad.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i maj 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i maj 2023.

Liknande projekt

  • Arbete RÄTT FRAM

    Projektet har som huvudsyfte att ge stöd till nyanlända ungdomar så att de klarar av sina studier och kommer in på arbetsmarknaden.

  • Svenska på jobbet

    Projektet syftar till att främja språkinlärning för nyanlända med funktionsnedsättning.

  • Den långa flykten och jag

    Projektet vill skapa ett forum för unga kvotflyktingar som bär på trauman från våldsamma situationer och sexuella övergrepp från krigs- och…

Sidan uppdaterades 2023-03-17.