Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Världen finns här

Projektet drivs av: ABF Göteborg

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att utveckla arbetsformer som främjar demokrati, interkulturell kompetens samt motverkar segregation.

Målgrupperna i projektet är elever på grund- och gymnasieskolan samt elever som läser svenska för invandrare (SFI). Målet är att ta fram konkreta arbetssätt och metoder som är lätta för skolor och lärare att tillämpa och ligger i linje med läroplanen. Det innebär att elever från grund- och gymnasieskolan får kunskap och erfarenhet av personliga berättelser från människor som kan berätta om sina länder, kulturer och språk. SFI-elever får samtidigt dela med sig av kunskap samt praktisera och utveckla svenska språket. Elever och lärare är med och utvecklar och testar formerna för hur personliga möten kan genomföras inom olika ämnen och årskurser.

Material och metoder kommer att tillgängliggöras på en webbplats för att lätt kunna användas efter att projektet är avslutat. ABF ska fortsätta att sprida metoden och använda detta inom ABFs SFI-utbildning. Centrum för skolutveckling kommer att sprida metoderna inom Göteborg stad.

Projektets tidstatus

79%

Projektet startade i september 2019 och avslutas i september 2022.

Projektets tidstatus

79%

Projektet startade i september 2019 och avslutas i september 2022.

Sidan uppdaterades 2020-09-10.