Till innehållet

Anläggande av motionsslinga och nybyggnation av utbildningslokal i Sundsvalls kommun

Projektet drevs av: Alnö Skidklubb

Beskrivning av projektet

Vi ska uppföra utbildningslokal som är anpassad för funktionshindrade samt en parkering som skapar tillträde till anläggningen på ett trafikvänligt och enkelt sätt. I projektet ingår även en asfalterade slinga för rullskidor och rullstolar.

Vi vill uppföra en ny utbildningslokal som  ska vara anpassad för rörelsehindrade med ramp för rullstolsburna och handikapptoalett. Utbildningslokalen ska till största delen bestå av ett stort utrymme för utbildning, genomgångar samt social samvaro i anslutning till våra träningar. Lokalen kommer att ha ett enklare kök, möjlighet till dusch och ombyte samt toalett. Alla delar av lokalen ska anpassas för personer med rörelsehinder. För att säkerställa tillgängligheten i samband med våra träningar måste vi även förbättra möjligheten till parkering vid Alnö Skidstadion. Detta vill vi åstadkomma genom att utöka den nuvarande parkeringen till ungefär dubbel storlek samt anordna ytterligare en in- och utfart för att förbättra flödet. I projektet ingår även att asfaltera en 1300 meter lång del av spårsystemet. På så vis ökar vi tillgängligheten till vår anläggning under de delar av året när det inte går att åka längdskidor. Med en asfalterad slinga får våra barn och ungdomar möjlighet att åka rullskidor under trafiksäkra förhållanden utan att behöva ge sig ut på vägar och cykelbanor. En asfalterad slinga kan även användas av rullstolsburna, något som inte är möjligt i dagsläget.

Målsättningen är att utveckla verksamheten på ett sätt som vår verksamhetsidé beskriver, där alla oavsett funktionell nivå, ska kunna delta i Alnö SK:s verksamhet. Genom en ny utbildningslokal byggd enligt tillgänglighetsregler samt med en placering närmare parkering möjliggör vi tillgängligheten även för funktionshindrade och kan därmed påbörja verksamhet som träningar och aktiviteter för den nya målgruppen. En bättre anläggning ger oss även bättre förutsättningar att ta hand om de barn och ungdomar som vill prova på att utöva skidåkning på fritiden. Vi har också en målsättning att bredda intresset för skidåkning i allmänhet och för barn och ungdomar som aldrig provat på längdåkning tidigare. Här ser vi möjligheter att införskaffa skidutrustning för utlåning och att kunna erbjuda ”prova på” tillfällen även för dem som inte har tillgång till egen skidutrustning. Ett mål är också att de barn och ungdomar som är med i vår verksamhet ska vara aktiva i föreningen långt upp i åldrarna och på sikt kunna ta ledarroller i föreningen. Motionärer är inte den primära målgruppen för projektet men vi ser ändå möjligheter till att skapa motionsgrupper för motionärer som tränar inför motionslopp. Genom att knyta till oss fler motionärer så stärker vi klubben genom att vi får fler medlemmar som kan vara med och bidra till verksamheten.  

Med en förbättrad anläggning så får vi förutsättningar att vidareutveckla verksamheten och att nå nya grupper som söker sig till som Alnö SK. Vi ser framför oss en verksamhet som riktar sig till nya grupper såsom personer med funktionshinder samt barn och ungdomar med invandrarbakgrund. En ny utbildningslokal kommer dessutom att underlätta för våra duktiga ledare att bedriva verksamheten och vi ser också att en förbättrad anläggning kommer att underlätta vår rekrytering av nya ledare.

I samband med att säsongen 2014-2015 inleddes startade styrelsen arbetet med att förankra idéerna om hur vår anläggning ska utvecklas. Detta skedde genom att vi ordnade möten för föreningens medlemmar för att få in synpunkter på vad som ska göras och vad vi ska prioriteras. Dessutom har ett antal riktade åtgärder vidtagits tillsammans med våra målgrupper. Föreningens äldre barn och ungdomar fick i samband med ett läger göra ett grupparbete där de fick komma med synpunkter på hur de ville att vår anläggning ska utvecklas. Vi har på ett tidigt stadium varit i kontakt med Västernorrlands Handikappsidrottsförbund för att få synpunkter från deras håll på dels hur vi ska utveckla vår anläggning, dels på hur vi ska utveckla vår verksamhet i framtiden för att kunna bli Västernorrlands första skidklubb med en verksamhet som även riktar sig till personer med funktionshinder. Vi har haft kontakter med ett antal personer för att få in synpunkter på hur lokalen och anläggningen ska anpassas på bästa sätt för personer med olika former av funktionshinder.    

I samband med vår ansökan så har vi etablerat kontakter med ett antal föreningar och organisationer som riktar sig till personer med funktionshinder. Tanken är att vi ska använda oss av det samarbetet för att dra igång vår nya verksamhet som riktar sig till personer med funktionshinder. Redan idag används Alnö Skidklubbs anläggning av andra föreningar på Alnö. Med en ny utbildningslokal så ser vi möjligheter att öka samarbetet med dessa föreningar genom att de skulle kunna utnyttja vår nya lokal för träning, utbildning och lägerverksamhet. I anslutning till Alnö SK:s anläggning finns både Uslands skola (årskurs F-6) och Fyrens förskola. Här har vi redan ett visst samarbete då vi när så är möjligt drar ett spår från skola och förskola till skidstadion. Med vår nya anläggning så får vi förutsättningar att utveckla även detta samarbete.  

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2015.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2015.

Kontakt

Ort
Alnö

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.