Till innehållet

Anläggande av rullskidbana och skidskyttevall på Härnösand Bondsjö 2:290 och Fastlandet 2:64

Projektet drivs av: Bondsjöhöjdens Idrottsklubb

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är dels att möjliggöra rullskidåkning för i huvudsak barn och ungdomar på trafiksäkra banor, dels att bredda klubbens verksamhet genom att starta rullskidskytte- och luftgevärsskidskytte.

I projektet ingår att anlägga en asfalterad rullskidbana med både en teknisk och en enklare del för exempelvis rullstol, rollator och inlines. På skidstadion kommer en skjutvall för luftgevärsskytte att byggas. Stadion kommer delvis att beläggas med asfalt för att möjliggöra teknikträning. Verksamheten kommer att bedrivas i både organiserad och spontan form.

Beviljat belopp

4 224 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2022.

Beviljat belopp

4 224 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2022.

Kontakt

Ort
Härnösand

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-04-24.