Till innehållet

Anläggande av tillgänglighetsanpassad slinga på fastigheterna Nordingrå Prästbord 1:1 och 1:2 samt Lidböle 2:5 i Kramfors kommun

Projektet drivs av: Nordingrå Intresse & Företagarförening

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att främja fysisk och psykisk hälsa för i huvudsak personer med funktionsnedsättning och äldre genom att tillgängliggöra sjönära naturupplevelser i Nordingrå.

I projektet ingår att anlägga en tillgänglighetsanpassad promenadslinga i närheten av Vågsfjärden och Prästtjärn. Slingan kommer att användas av bland annat pensionärs- och funktionshindersorganisationer för både spontana och för organiserade aktiviteter som exempelvis tipspromenader, bingo och stavgång.

Beviljat belopp

416 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2021.

Beviljat belopp

416 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2021.

Kontakt

Ort
Nordingrå

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-01-19.