Till innehållet

Nybyggnation av aktivitetsområde på fastigheten Ryd 1:3, 1:89, 1:90 i Tingsryds kommun

Projektet drivs av: Ryds Sportklubb

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att skapa ett nytt område för motion och hälsa i Ryd. Befintlig plats kommer att utvidgas med nya aktiviteter som en motorikbana för barn och en paviljong för träffar och aktiviteter för primärt barn och pensionärer. Idag finns ett promenadstråk på området som ska få aktivitetsstationer utmed sträckan för att inspirera till rörelse, lek och motion för både unga och äldre. Föreningen kommer att samarbeta med Svenska Kyrkan vid de organiserade träffarna.

Beviljat belopp

568 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2024.

Beviljat belopp

568 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2024.

Kontakt

Ort
Ryd

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-03-12.