Till innehållet

Nybyggnation av korthålsgolfbana på fastigheten Uddevalla Rörkärr 1:12 i Uddevalla kommun

Projektet drivs av: Uddevalla Golfklubb

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att utveckla den befintliga golfverksamhet med att anlägga en kombinerad tränings- och korthålsbana för att attrahera barn, unga och äldre som tycker vanligt spel är för svårt och krävande. Primära målgruppen är äldre med olika typer av rörelsenedsättningar.

Beviljat belopp

1 286 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2023.

Beviljat belopp

1 286 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2023.

Kontakt

Ort
Uddevalla

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-12-18.